Hizmet Şartları

 1. jetrestaurant.com Online Sipariş Sistemi Hizmet ve Kullanım Koşulları
  1. www.jetrestaurant.com internet sitesinin kullanım koşulları belirlenmiştir.
  2. jetrestaurant.com’da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde jetrestaurant.com'a erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
  3. jetrestaurant.com' un sunduğu hizmetler Felixar tarafından sağlanmaktadır.
  4. jetrestaurant.com' un yasal sahibi Felixar olup, jetrestaurant.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Felixar 'a aittir.
  5. İş bu kullanım koşullarını Felixar tarafından gerektiği zaman değiştirebilir. Değiştirilen kullanım koşulları ve ilgili maddeler jetrestaurant.com' da yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
  6. jetrestaurant.com hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Felixar tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
  7. Felixar, jetrestaurant.com' da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 2. Tanımlar
  1. jetrestaurant.com: Felixar tarafından hazırlanmış olan başta restoranlar olmak üzere, online sipariş sistemi ihtiyacı olan bütün firmalar için bir online sipariş platformudur.
  2. ÜYE, jetrestaurant.com üzerinden hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu başvuru formunu eksiksiz doldurarak, jetrestaurant.com tarafından üyelikleri onaylanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.
  3. KULLANICI: jetrestaurant.com’da bulunan ÜYE'lerden alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
  4. İÇERİK: jetrestaurant.com'da yayınlanan bilgi ve belgeler dahilinde Üye’nin alabileceği, yazılım ürünleri, Lisans Anahtarları, Sayısal metalar, hizmetler, her türlü donanım ürünleri ile bunlara bağlı yan ürünler.
  5. Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi: jetrestaurant.com internet sitesi içeriğinde metin olarak ve üyelik sırasında onaylanmak üzere kullanıcı ve üyelerin erişip okuyabileceği şekilde yayınlanmaktadır.
  6. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, jetrestaurant.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
 3. Hizmetlerin Kapsamı
  1. Felixar’ın, jetrestaurant.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
  2. jetrestaurant.com internet sitesine üye olunarak ya da üye olunmadan telefon email ya da posta kanalları ile jetrestaurant.com sitesine ulaşarak jetrestaurant.com sitesinde bulunan ürün ve hizmetlerden satın alma talebi iletilebilir. Kullanım koşulları üye olunarak veya olunmadan alınan hizmetlerde de geçerlidir.
  3. Felixar, jetrestaurant.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri jetrestaurant.com' da yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
  4. jetrestaurant.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Felixar tarafından belirlenecek ve jetrestaurant.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Felixar, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri jetrestaurant.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
 4. Genel Hükümler
  1. jetrestaurant.com üzerinden, Felixar kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. jetrestaurant.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Felixar'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.
  2. Felixar, jetrestaurant.com' da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, jetrestaurant.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. jetrestaurant.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler jetrestaurant.com' a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile jetrestaurant.com' da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. jetrestaurant.com' da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Felixar’ın jetrestaurant.com' da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
  3. Felixar, işbu jetrestaurant.com ve jetrestaurant.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve jetrestaurant.com' u kullanma koşulları ile jetrestaurant.com' da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, jetrestaurant.com' u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, jetrestaurant.com' da yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. jetrestaurant.com' un kullanımı ya da jetrestaurant.com' a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
   Felixar, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  4. jetrestaurant.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı Felixar’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Felixar çalışanlarının ve yöneticilerinin, Felixar yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
   Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Felixar, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
  5. jetrestaurant.com' u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla jetrestaurant.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, jetrestaurant.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Felixar ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE' lerin jetrestaurant.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Felixar’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
  6. İşbu jetrestaurant.com'un sahibi Felixar’dır. jetrestaurant.com'da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve jetrestaurant.com'un sunumu Felixar’ın ya da izin kuruluşların mülkiyetindedir. jetrestaurant.com'daki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile jetrestaurant.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan jetrestaurant.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Felixar ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Felixar hizmetlerini, bilgilerini ve Felixar’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Felixar’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Felixar’ın yazılı izni ile mümkündür.
  7. Felixar, jetrestaurant.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Felixar aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, jetrestaurant.com' un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
   KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Felixar için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Felixar’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
  8. İşbu jetrestaurant.com Kullanım Koşulları dâhilinde Felixar tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Felixar; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya jetrestaurant.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
  9. jetrestaurant.com 'dan yapılacak alışverişlerde EFT, Havale, Posta Çeki, Kredi Kartı ile Online ödeme seçenekleri mevcuttur. jetrestaurant.com'dan ÜYE'ye başarılı sipariş başına anlaşılan oran üzerinden ay sonunda komisyon faturası kesilmektedir. Kesilen aylık komisyon faturaları, fatura tarihinden sonra gerçekleşen, daha önceden öngörülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, terör, iletişim hatlarındaki büyük sorunlar vs.) dolayı sözleşmeyi imzalayan tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri ve bu durumun üç (3) günden fazla sürmesi durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.
  10. jetrestaurant.com ile ÜYE arasında anlaşılan oranlarda sehven hata yapılması halinde jetrestaurant.com'da belirlediği komisyon oranı geçerlidir.
 5. Teslimat Şartları
  1. İşbu ürünlerin teslimatı; online ile, Felixar servis aracı ile, ya da müşteri inisiyatifi ile müşteri tarafından jetrestaurant.com adresinden alınarak yapılabilir. ÜYE hizmeti satın aldıktan sonra bütün talep etmiş olduğu veya jetrestaurant.com'un belirlemiş olduğu hizmetleri incelemesi gerekmektedir. Felixar uygun görmesi halinde siparişi yeniden hazırlayacaktır. Eksik, ürünün teslim alınması halinde ise ürün ÜYE tam olarak teslim edildiği kabul edilmiş addedilir.
  2. Siparişler, hizmet özelliklerine göre 1-30 iş günü içinde müşteriye teslim edilir.
  3. Sipariş verdikten sonra hizmetin özellikleri değiştirilememektedir. Oluşabilecek eklemeler yeni süre ve fiyat teklifi çerçevesinde oluşturulur.
 6. Sipariş İptali
  1. İşbu Siparişin iptali ; onay maili öncesinde support@jetrestaurant.com adresi ya da 0850 303 83 85 nolu telefonla Felixar’ın bilgilendirilmesi şeklinde mümkün olmaktadır. Onay verilen siparişlerde ise iptal söz konusu değildir.
  2. Sözleşme gereğince Felixar’ın ürün bedelini iade edeceği durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Felixar’ın para iadesini alıcının bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda alıcı, Felixar’a bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcının bu durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunması söz konusu değildir.
 7. İade Şartları
  1. Kullanıcı tarafından sipariş edilen hizmetlerin özellikleri nedeni ile kullanıcı adına hazırlanmış olabilir. Bu durumlarda hizmet iadeleri söz konusu değildir. Ancak Felixar tarafından bir işlemin gerçekleşmemiş olması durumlarında kullanıcının sipariş iptali işleme alınabilir.
 8. Mücbir Sebepler
  1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Felixar iş bu "HİZMET ŞARTLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Felixar açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Felixar’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  1. İşbu "HİZMET ŞARTLARI"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Felixar’ın, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 10. Yürürlük ve Kabul
  1. İşbu "HİZMET ŞARTLARI", Felixar tarafından jetrestaurant.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini jetrestaurant.com'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Felixar, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek jetrestaurant.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.